Kính chào quý khách đến với website hyh.vn!
HYH Group cảm ơn quý khách đã quan tâm và truy cập vào website. Khi bạn sử dụng website thì được hiểu rằng bạn đã đồng ý tất cả các điều kiện và điều khoản dưới đây. Tại website hyh.vn chúng tôi có quyền cập nhật và thay đổi các điều khoản để phù hợp với từng dịch vụ. Chúng tôi không đưa ra bất kỳ lời khuyên y tế nào, chính vì vậy mời quý khách vui lòng đọc những chính sách sau đây để nắm rõ thêm các điều khoản dịch vụ.

Trách nhiệm pháp lý

Không có bất kỳ liên quan nào đến HYH Group khi sử dụng website và nội dung của HYH Group. Mọi trách nhiệm hoặc nguy cơ đều thuộc về người sử dụng website.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho việc thông tin bị gián đoạn, hư hỏng, chậm trễ…của tất cả các thông tin được truyền đi trong quá trình sử dụng website. Bởi những thông tin đó được truyền qua trung gian nằm ngoài tầm kiểm soát cũng như quyền hạn của chúng tôi và nhà cung cấp của HYH Group.

Chúng tôi cung cấp nội dung và nguyên trạng website trong phạm vi pháp luật cho phép. Bên cạnh đó, HYH Group, người cấp phép và nhà cung cấp của chúng tôi không giới hạn việc đảm bảo thương mại cho bên thứ ba nhưng từ chối bảo đảm và chứng thực. HYH Group, bên cấp phép và nhà cung cấp của chúng tôi không bảo đảm các điều sau:

Sự kịp thời, độ tin cậy hay đầy đủ, chính xác của các nội dung, văn bản, đồ họa, các liên kết…được cung cấp hoặc sử dụng website của HYH Group.

Được yêu cầu tiết lộ thông tin của các sản phẩm kê theo toa hay chấp thuận theo bất cứ quy định của nhà nước đối với các phần mềm liên quan đến website của HYH Group.

Quyền hạn

Bạn cần đồng tình rằng khi mọi tranh chấp, khiếu nại hay bất kỳ vấn đề nào liên quan đến HYH Group hoặc website hyh.vn thì thẩm quyền phân xử là của toà án của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng thời, bạn cũng cần đồng tình và bằng lòng thực thi thẩm quyền cá nhân nếu có bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến HYH Group tại tòa án của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.